Author Archive

Video Komponent

Vi hjelper bedrifter og privatpersoner. Små skritt i rett retning, litt ubehagelig innimellom må det være, men ingen skippertak. Daniel

Protan

Protan

Daniel har holdt foredrag for hele fabrikker, samt drevet dialogprosesser i mindre grupper på avdelings- og ledernivå, i Drammen, Stavanger, Bergen og Trondheim.
iFokus

iFokus

iFokus er en attføringsbedrift i Larvik med hovedformål å hjelpe mennesker tilbake til arbeid og utdanning. Her har Daniel holdt inspirasjonsforedrag om hvilke faktorer som bygger selvtillit, og hvordan man skaper trygge og tillitsfulle relasjoner mellom arbeidssøkere og arbeidskonsulenter.
Olympiatoppen

Teletoppen (olympiatoppen)

Prosjektets idé var å ha en organisasjon som servet Telemark fylkes beste toppidrettsutøvere og trenere i deres treningsarbeid/hverdag vedrørende helse og treningsveiledning. Daniel inngikk i et team sammen med lege, fysioterapeut og ernæringsfysiolog, der Daniel hva ansvarlig for den mentale treningen.
Kurs for ansatte og ledere

Arbeidsglede på jobben

Et 4 ukers konsept der man daglig arbeider med jordnære konkrete oppgaver for å skape økt arbeidsglede som varer over

Kurs for ledere

Lederveiledning – håndtere de vanskelige sakene

Dette er et veiledningsprogram der vi går rett til problemene. Fokus er på dårlig fungerende arbeidsmiljø og de vanskelige personalsakene. Vanlige

Sammarbeid som skilt

Godt samarbeid som skilt

Dette er kursopplegg for skilte foreldre der hovedmålsettingen er å skape et godt samarbeid vedrørende felles barn. Opplegget gjennomføres i

Hovedside slide tekst

Det er ikke nok med en inspirerende samtale… – det må også skje en forandring ute i hverdagen for å

Ta kontakt

Kontakt Skjema

  • Fødselsdato
  • Hvem ønsker du å kontakte?
  • Informasjonen du sender oss vil ikke bli delt med andre, eller brukt til noe annet enn å ta kontakt med deg.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Horgenjonsson AS
v/Daniel Jonsson

Reidar Teigens Vei 7,
3262 LARVIK
412 28 519

daniel@horgen-jonsson.no

951 56 683

eva-sofie@horgen-jonsson.no

408 69 926

maud@horgen-jonsson.no