Dette er kursopplegg for skilte foreldre der hovedmålsettingen er å skape et godt samarbeid vedrørende felles barn. Opplegget gjennomføres i samarbeid med advokat Renathe Danielsen som har lang erfaring fra dette området. Jonsson og Danielsen holder også foredrag og kurs om dette tema for Barnevern, fylkeskommuner, BUF-etat, jurister etc.

Les mer på godtsamarbeid.no