Om Maud

Maud er født i 1987 og er oppvokst i Larvik. I 2006 flyttet hun til New York der hun fullførte en bachelor grad i psykologi, etterfulgt av en master i Klinisk Mental Helse Terapi ved Long Island University Post. løpet av studietiden ble hun blant annet tildelt The Presidents award og Rosemary Ungarelli Memorial Award for fremragende akademiske resultater. I tillegg har hun vært et aktivt medlem av Chi Sigma Iota; et internasjonalt akademisk æresamfunn for psykologiske rådgivere. Hun fullførte sin praksis ved poliklinisk rusrehabilitering.

Som nyutdannet jobbet Maud ett år som psykologisk rådgiver hos en privat i psykolog i New York. Der praktiserte hun prinsipper fra den humanistiske terapi formen som legger vekt på personlig vekst og ansvar, ekthet, selvbevissthet, og ubetinget positiv aksept.

Maud har erfaring med å jobbe med ungdom og voksne preget av en rekke psykiske utfordringer som angst, depressive og post traumatiske lidelser, relasjonsproblemer, tilpasningsforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser og selvmordstanker. Maud liker å fokusere på det positive i mennesker, og veilede dem til å nå sitt maksimale potensial.

Maud flyttet hjem til Norge i 2019 og går nå i veiledning hos psykolog Daniel Jonsson. Hun tilbyr kognitiv terapi for ungdom og voksne, kombinert med prinsipper for mentaliseringsbasert terapi, MBT.

Samtalen varer i 45 minutter og koster 680kr. Timen betales med Vipps e-faktura. Avbestilling senere enn 24 timer debiteres.