Personvernerklæring

Personvernerklæring for Horgen-Jonsson AS
Daglig leder ved Horgen-Jonsson AS (org nr. 997 922 441) er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i Horgen-Jonsson AS og på horgen-jonsson.no.

Vi samler inn personopplysninger hvis du:

  • Sender oss e-post, ringer oss eller sender SMS.
  • Bruker kontaktskjema på vår hjemmeside.
  • Besøker en psykolog eller rådgiver hos Horgen-Jonsson AS, eller som er i veiledning hos Horgen-Jonsson AS.

Innsyn i opplysninger
Du har rett til innsyn i egne opplysninger. Du kan kontakte oss på daniel@horgen-jonsson.no og be om kopi av alle opplysninger som vi behandler om deg. Dette gjelder også pasientjournalen, opplysninger om hvem som har hatt tilgang og hvem som har fått utlevert opplysninger derfra. Pasientjournalen er taushetsbelagt informasjon og vil ikke bli delt med andre uten samtykke fra pasienten.

Begrensing i vår behandling av dine opplysninger
I enkelte tilfeller kan du be om at vi begrenser behandlingen av opplysninger om deg. Du kan lese mer om det hos Datatilsynet.

Klage på vår behandling av personvernopplysnigner
Vi vil på det sterkeste oppfordre deg ta kontakt med oss dersom du mener at vi ikke overholder personopplysningsloven. Du har også rett til å klage på vår behandling av dine personopplysninger. Dette gjøres til Datatilsynet.

Retting og sletting av opplysninger
Horgen-Jonsson AS sletter opplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble samlet inn for. For pasientjournaler gjelder egne regler. Opplysninger i pasientjournal skal i utgangspunktet slettes når det har gått mer enn 10 år etter siste journalføring. Unntaksvis skal pasientjournaler for ansatte som har vært utsatt for risikofylte eksponeringer; som asbeststøv, bly, kreftfremkallende kjemikalier, bergarbeid, m.fl., oppbevares i opptil 60 år.

Hva registreres når du sender oss epost, SMS eller ringer oss? Når du ringer oss vil ditt telefonnummer bli lagret, sammen med opplysninger om hvor lenge samtalen var.

Behandlingsgrunnlaget for lagring av personopplysninger i forbindelse med e-post, SMS eller telefonsamtaler er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f) som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.

Hva registreres når du tar kontakt med oss på hjemmesiden? Når du kontakter oss via hjemmesiden lagrer vi informasjon om ditt navn, epost-adresse, telefonnummer, og det du skriver i kommentarfeltet. Vi oppfordrer å ikke skrive sensitive opplysninger i kommentarfeltet. Informasjonen oppbevares hos den du har bestilt timen hos. Ingen opplysninger om bestillinger lagres på hjemmesidens server.

Behandlingsgrunnlaget for lagring av personopplysninger i forbindelse med timebestilling via bookingsystemet er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f) som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.

Pasientjournal
I følge lov om helsepersonell er alle psykologer og rådgivere ved Horgen-Jonsson AS pliktet til å føre pasientjournal. I pasientjournalen lagrer vi de opplysningene som er nødvendige for å gi god behandling. Dette kan være opplysninger om din sykehistorie, symptomer, medikamenter, diagnoser, opplysninger fra andre behandlingssteder, og testresultater.

Det er kun den psykologen/rådgiveren du har bestilt time til som har tilgang til opplysningene i din pasientjournal. Vi jobber kontinuerlig med å være i samsvar med regler for personvern og GDPR, slik at alle kan føle seg trygge når de bruker våre tjenester, og at personopplysningene blir behandlet på en god og forsvarlig måte.

Informasjonskapsler/Cookies
Informasjonskapsler (cookies), er små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens nettleser, for å registrere brukerens IP-adresse og bevegelser på nett. Vi bruker informasjonskapsler i forbedrings og markedsføringsøyemed, denne dataen kan ikke knyttes til brukeren.

Du bestemmer selv om du vil tillate lagring av informasjonskapsler. Flertallet av nettleserene er innstilt slik at de aksepterer informasjonskapsler automatisk. Hvis du ikke vil at slik informasjon skal lagres i din nettleser, går du selv inn i innstillingene på den aktuelle nettleseren og deaktiverer funksjonaliteten.

Vær oppmerksom på at om du sier nei til informasjonskapsler, kan det føre til at enkelte nettsider ikke fungerer optimalt.