Privatpersoner

De psykiske lidelser vi behandler er fremfor alt stressrelatert problematikk/ utbrenthet, depresjon, angst, samlivsbrudd, samt ulike typer av fobier. Terapien er oftest kortvarig (ca 10 ggr) med tydelige målsettinger og konkrete hjemmelekser som pasienten arbeider med mellom terapitimene. Arbeidet evalueres jevnlig for å sikre fremgang. Arbeidsmetodikken er kognitiv terapi kombinert med grunnleggende prinsipper for mentaliseringsbasert terapi, MBT (https://www.kognitiv.no, https://www.mentalisering.no).

Praksisen har ikke driftstilskudd med trygderefusjon. Kontakt kan tas direkte via telefon, e-post, eller via henvisning fra fastlege.


Slik finner du frem:

Kontorene ligger i samme lokale som Kon-Tiki Helsepark ved Thor Heyerdahl videregående skole. Adressen er: Reidar Teigens V. 7, 3262 Larvik. Det er gratis parkering rett på utsiden av bygget.

Kon-Tiki Helsepark holder til i Framparken i 2. etasje i hovedtribunen:

Bare gå inn hovedinngangen (vist på begge bildene) og deretter opp trappen til venstre. Ta plass på venterommet, så henter vi deg.

Ta kontakt

Kontakt Skjema

  • Fødselsdato
  • Hvem ønsker du å kontakte?
  • Informasjonen du sender oss vil ikke bli delt med andre, eller brukt til noe annet enn å ta kontakt med deg.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Horgenjonsson AS
v/Daniel Jonsson

Reidar Teigens Vei 7,
3262 LARVIK
412 28 519

daniel@horgen-jonsson.no

951 56 683

eva-sofie@horgen-jonsson.no

408 69 926

maud@horgen-jonsson.no