Det er ikke nok med en inspirerende samtale…

– det må også skje en forandring ute i hverdagen for å virkelig få utbytte!

Daniel Jonsson

Daniel Jonsson

har jobbet som privatpraktiserende psykolog i mer en 10 år og tilbyr kognitiv terapi for voksne, kombinert med prinsipper for mentaliseringsbasert terapi, MBT.

Les mer…

Maud Ostby

Maud Østby

er i fødselspermisjon f.o.m 26.01.24.
Hun har erfaring med å jobbe med ungdom og voksne preget av en rekke psykiske utfordringer som angst, depressive lidelser, relasjonsproblemer, tilpasningsforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser og selvmordstanker.

Les mer…

Olympiatoppen

Teletoppen (olympiatoppen)

Prosjektets idé var å ha en organisasjon som servet Telemark fylkes beste toppidrettsutøvere og trenere i deres treningsarbeid/hverdag vedrørende helse og treningsveiledning. Daniel inngikk i et team sammen med lege, fysioterapeut og ernæringsfysiolog, der Daniel hva ansvarlig for den mentale treningen.

iFokus

iFokus

iFokus er en attføringsbedrift i Larvik med hovedformål å hjelpe mennesker tilbake til arbeid og utdanning. Her har Daniel holdt inspirasjonsforedrag om hvilke faktorer som bygger selvtillit, og hvordan man skaper trygge og tillitsfulle relasjoner mellom arbeidssøkere og arbeidskonsulenter.

Protan

Protan

Daniel har holdt foredrag for hele fabrikker, samt drevet dialogprosesser i mindre grupper på avdelings- og ledernivå, i Drammen, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Kurs for ledere

Lederveiledning – håndtere de vanskelige sakene

Dette er et veiledningsprogram der vi går rett til problemene. Fokus er på dårlig fungerende arbeidsmiljø og de vanskelige personalsakene. Vanlige mistak er at man jobber med symptomer i stedet for å komme til kjernen av problematikken. Her får du konkrete verktøy for...
Sammarbeid som skilt

Godt samarbeid som skilt

Dette er kursopplegg for skilte foreldre der hovedmålsettingen er å skape et godt samarbeid vedrørende felles barn. Opplegget gjennomføres i samarbeid med advokat Renathe Danielsen som har lang erfaring fra dette området. Jonsson og Danielsen holder også foredrag og...
Kurs for ansatte og ledere

Arbeidsglede på jobben

Et 4 ukers konsept der man daglig arbeider med jordnære konkrete oppgaver for å skape økt arbeidsglede som varer over tid! Opplegget skreddersys alltid til den enkelte bedrift, men en tommelfinger regel er at de daglig oppgavene skal ta maks 5 min/dag for å sikre at...