Protan er en tradisjonell produksjonsbedrift og et konsern med egne fabrikker somproduserer takmembran, ventilasjonssystemer, tekniske systemer etc. (http://www.protan.no) Daniel har holdt foredrag for hele fabrikker på over 500 personer, samt drevet dialogprosesser i mindre grupper på avdelings- og ledernivå, i Drammen, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Her har Daniel inngått i et konsulentteam fra Sverige som heter SLOT (http://www.slot.se). Det er en fremtidsfokusert medarbeiderundersøkelse og dialogmetodikk, der man systematisk, trinn for trinn, jobber seg frem mot en ønsket situasjon.

”Hva fungerer bra og hvordan kan vi bygge videre på det?” Hovedfokus er å skape godt arbeidsmiljø, etablere smarte strukturer og rutiner på jobben og sikre en god kommunikasjon mellom ledere og ansatte. Løsningsfokus og positiv psykologi er metodikken, hvilket er dokumentert mest effektivt når man ”ikke har tid” men ønsker resultater raskt.


HR direktør Pernilla Rosenquist om Daniel: