Video Komponent

Vi hjelper bedrifter og privatpersoner. Små skritt i rett retning, litt ubehagelig innimellom må det være, men ingen skippertak. Daniel veileder bedrifter, idrettsutøvere, ledere og privatpersoner i endringsprosesser.