Det er ikke nok med en inspirerende samtale…

– det må også skje en forandring ute i hverdagen for å virkelig få utbytte!