iFokus er en attføringsbedrift i Larvik med hovedformål å hjelpe mennesker tilbake til arbeid og utdanning. Her har Daniel holdt inspirasjonsforedrag om hvilke faktorer som bygger selvtillit, og hvordan man skaper trygge og tillitsfulle relasjoner mellom arbeidssøkere og arbeidskonsulenter.

Daniel har i tillegg jobbet som veileder og drevet gruppeprosesser med personalet på iFokus, kombinert med individuell veiledning. Arbeidsmetodikken har vært positiv Psykologi, mentaliserende holdning (MBT) og Løsningsfokus (LØFT).


Daglig leder Hans-Jørgen Johnsen om Daniel: