Teletoppen (olympiatoppen)

Teletoppen (olympiatoppen)

Prosjektet Teletoppen er forgjengeren til det som i dag er kjent som Olympiatoppen Sørøst. Daniel har vært knyttet til dette toppidrettsprosjektet i perioden 2014-2016. Prosjektets idé Prosjektets idé var å ha en organisasjon som servet Telemark fylkes beste...
iFokus

iFokus

iFokus er en attføringsbedrift i Larvik med hovedformål å hjelpe mennesker tilbake til arbeid og utdanning. Her har Daniel holdt inspirasjonsforedrag om hvilke faktorer som bygger selvtillit, og hvordan man skaper trygge og tillitsfulle relasjoner mellom arbeidssøkere...
Protan

Protan

Protan er en tradisjonell produksjonsbedrift og et konsern med egne fabrikker somproduserer takmembran, ventilasjonssystemer, tekniske systemer etc. (http://www.protan.no) Daniel har holdt foredrag for hele fabrikker på over 500 personer, samt drevet dialogprosesser i...